EDUCACIÓ SECUNDÀRIA


QUÈ FEIM A ESO?

L'Educació Secundària és la darrera etapa de l’ensenyament obligatori. Són quatre cursos i comprèn les edats de 12 a 16 anys. 

Com no podria ser d’altra manera, apostam per una continuïtat quant a la feina ja iniciada a les etapes anteriors, tenint com a principals objectius la formació integral de l’alumnat i l’educació en valors, inspirats en el nostres fundadors, Sant Vicenç de Paül i Santa Lluïsa de Marillac.

Fomentam la cultura de l’esforç, la creativitat, la iniciativa i autonomia personal, l’esperit crític i el treball en equip adaptant-nos als diferents ritmes d’aprenentatge del nostre alumnat, sempre mantenint un ambient agradable de convivència entre professorat i alumnat.

Però no entenem la innovació pedagògica sense una aposta ferma per les noves tecnologies.  Fa uns anys que vàrem iniciar el programa SVP3.0, que pretén aconseguir que els nostres alumnes siguin competents digitalment. 

 

En la part de llengües estrangeres, i concretament a la part de llengua anglesa, la classe es separa en dos grups i fan una feina paral·lela però a ritmes diferents. Això possibilita una atenció més personalitzada del nostre alumnat.

I seguint amb el tema de l’Anglès, no ens podem oblidar del programa EOIES en el qual participa cada any el nostre alumnat de quart d’ESO. Aquest programa els permet obtenir una certificació oficial de nivell d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes. 

Per aquells alumnes amb un especial interès per les llengües s’ofereix des de fa anys l’optativa d’Alemany en els cursos de 2n i 3r d’ESO, i enguany també a 1r d’ESO. L’Escola va fer una aposta fa molts d’anys per aquesta segona llengua estrangera, l’Alemany, assignatura que sempre ha tengut molt bona acceptació.

En definitiva, treballam per formar persones competents i amb valors cristians, preparades per fer front a les demandes de la societat actual.

Cursos de EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Professorat de EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Ángel Alonso Cabirta
Tamara Cudinach Socuellamos
Rosario García Montoya
Catalina March Aguiló
José Miguel Martínez Coto
Maria Eugènia Jaume
Isabel Morro Sastre
José Antonio Palmer Caubet
Patricia Reus Balaguer
Fernando Ruiz Tegeo
María Carmen Sanz Orozco