Qui som?
BENVINGUDA

El nostre centre és una escola concertada on s’imparteixen classes a nins i nines entre 3 i 16 anys amb les seves corresponents etapes educatives:

• SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (de 3-6 anys)
• EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de 6-12 anys )
• EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12-16 anys)

És una escola religiosa que forma part de la Fundació Escola Catòlica (FECIB), per la qual cosa compartim amb altres escoles l’estil vicencià, el caràcter propi i uns valors comuns, sempre adequats a cada context, en particular, de cada escola.

Comptam amb una plantilla de 27 docents entre mestres que imparteixen les àrees curriculars, professors especialistes, mestres de suport, d’educació especial, audició i llenguatge, atenció a la diversitat i orientadors educatius.

L’objectiu inicial s’ha aconseguit: donar un bon servei a les famílies amb qualitat d’ensenyament.

L'Equip Directiu.


FINALITATS


Assumim les responsabilitats de la Titularitat en aquells col·legis que s'incorporin a la FECIB. Per això, comptam amb la col·laboració de persones que entenen la seva professió com una vocació al servei de l'ensenyament, participant de la missió evangelitzadora de l'Església.

Impulsam la formació integral dels alumnes a la llum dels valors de l’Evangeli.

Estimulam la vocació d’educador cristià del professorat dels nostres centres.

Gestionam i mantenim centres educatius així com centres culturals, de convivència o esportius que desenvolupin activitats escolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure, sempre i quan aquests centres tenguin un ideari o caràcter propi catòlic, d’acord amb la legalitat educativa.

Ens dirigim a tots, preferentment a les persones desfavorides econòmicament o socialment.

Assessoram les Titularitats dels centres educatius que ho sol·licitin i oferim la nostra experiència per trobar alternatives de futur per als seus centres.

Establim i mantenim el caràcter propi catòlic en el context de la legislació vigent en cada moment, fent ús de la facultat d’establir i mantenir el caràcter propi catòlic dels nostres centres.

ALTRES CENTRES DE LA FECIB