HISTÒRIACap a l’any 1955 la Companyia de les Filles de la Caritat, amb Sor Matilde Chantal al cap davant, va iniciar la construcció del Col·legi Sant Vicenç de Paül, ubicat en el barri de Cas Capiscol de Palma. En aquella època es trobava envoltat de camp. A partir d’aquell moment tant el nom del carrer de l’Escola com els dels voltants varen ser triats per las germanes, fent honor als seus fundadors.Els seus inicis varen ser molt durs amb pocs mitjans econòmics i molta feina per part de les Filles de la Caritat, sempre amb la mateixa finalitat: atendre els més necessitats.
Aquella escoleta de "párvulos" va anar creixent i oferint més serveis al barri i a tota la seva gent. De fet, les Germanes seguiren treballant amb molta d'il·lusió i dedicació. 

Una fita important seria l'1 de gener de 2010 quan el centre passà a formar part de la Fundació Escola Vicenciana, juntament amb els altres centres de les Illes Balears i Catalunya de la Companyia de les Filles de la Caritat. 

Més recentment, l'1 de gener de 2022 l'escola ha passat a formar part de la Fundació Escola Catòlica de les llles Balears