Serveis
Serveis

ESCOLETA MATINERA

De dilluns a divendres de 7:30 a 9 h.

Els mesos de setembre i juny de 7:30 a 8:30 h.

MENJADOR

Setembre i juny de 13:30 a 15:30 h.

D'octubre a maig, de dilluns a dijous de 13:15 a 14:55 h.

Divendres de 13 a 15:30 h. 

CUSTÒDIA / VIGILÀNCIA

De dilluns a dijous de 12:10 a 13:10 h. (Usuaris Servei de Menjador).

De dilluns a dijous de 14 a 15 h.

De dilluns a dijous de 17 a 17:30 h.


EXTRAESCOLARS

D'octubre a maig. 

Dilluns i dimecres de 12:10 a 13:10 h, i de 17 a 18 h.

Dimarts i dijous de 12:10 a 13:10 h.